Neoddělitelnou součástí vyučovacího procesu jsou mimo jiné výlety, exkurze a vycházky, které čas od času procházejí různými proměnami. Výchova a vzdělávání dětí a mládeže totiž vždy musí odrážet požadavky doby a reagovat na ně. Velmi zajímavé by například bylo, zjišťovat a zabývat se názory pedagogů na fenomén, jakým školní výlet bezesporu je, a porovnat tyto názory s názory žáků a studentů, kvůli nimž se vlastně tato mimoškolní aktivita koná.

Nabízíme pomocnou ruku

Zabývat se v tomto krátkém článečku dopodrobna tím, zda školní výlety mají či nemají nějaký hlubší smysl, jestli o ně mají žáci ve skutečnosti v dnešní době ještě opravdový zájem či nikoliv, není možné. A také to není účel tohoto článku. Byla to v podstatě pouze jakási úvaha a povzdechnutí nad tím, jestli práce učitelů, kterou pro své svěřence vykonávají, často i nad rámec svých pracovních povinností, dokáží žáci vůbec ocenit. Ať už je to tak či onak, nabízí vám společnost RIKITAN atraktivní výlety pro vaše žáky, plné her, adrenalinu a zajímavostí. Dovolte nám, abychom chvíli pracovali za vás – odpočiňte si!