Děli se podle toho, jestli je vykonávají dámy nebo pánové. Podle toho můžete rozlišit ty, které se hodí opravdu jenom pro pány, jsou například obzvláště těžké či složité nebo je v nich například manipulace s těžkými břemeny a podobně. Také se mezi ně řadí ty profese, které jsou strojírenského rázu, protože zde se také ocitá více pánů než dam při těchto činnostech. Různé stroje se totiž různě obsluhují, a i když některé nemusí být těžké na manipulaci, tak jsou třeba více zaměřené na průmysl a informace, které jsou spíše známy pánům než dámám. Hydraulický olej se zde používá velice běžně, takže i ten budete zřejmě potřebovat.

Technické zázemí

Ovšem ani všichni pánové nemusíte jít technické zázemí a naopak, některé ženy mohou překvapit. Takže i zde je možnost, že se různé odvětví promísí. Nemusíte se obávat, že by v některém odvětví pro vás nebylo místo, můžete si zvolit to, co je vám příjemné bez ohledu na to, jestli je to ryze dámská nebo ryze pánská profese. I v dámských odvětvích se totiž mohou objevit pánové, takže například není zvláštní, že mezi šičkami se objeví muž, který bude pracovat s jehlou a látkou v ruce.